Aby zobaczy� podgl�d pokrowca kliknij w poni�sze miniaturki.

Materace dost�pne s� za dop�at�. Pokrowiec materaca posiada wszyty zamek b�yskawiczny u�atwiaj�cy jego wypranie.

Materac piankowy

Materac wykonany jest z 8 cm pianki poliuretanowej.

Kokos-pianka

Dwustronny materac o wysoko�ci 8 cm wykonany zosta� pianki poliuretanowej z jednej i wk�adki kokosowej z drugiej strony. Warstwa kokosu utwardza nieco materac i pozwala na odpowiedni� cyrkulacj� powietrza, kt�ra przeciwdzia�a poceniu si� dziecka podczas snu.

Pianka-lateks

Dwustronny materac o wysoko�ci 10 cm posiada wype�nienie z pianki poliuretanowej oraz z jednej strony warstw� lateksu, kt�ry dopasowuj�c si� do kszta�tu dziecka poprawia komfort jego snu. Materac zapewnia odpowiedni� cyrkulacj� powietrza, kt�ra przeciwdzia�a poceniu si� dziecka podczas snu.