Polityka prywatności

 Polityka prywatności

    1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony MEB24.PL. Informujemy, że dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Użytkowników korzystających z naszego serwisu.
    2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest BINKOWSKI & KILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000690187, NIP 8992825422, REGON 367986880.
    3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
    4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
    5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych zwykłych w postaci informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
     1. poprzez dobrowolnie, ale niezbędne (dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie) informacje wprowadzone w formularzach a w szczególności:
      1. nazwisko i imię
      2. adres zamieszkania
      3. adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
      4. adres poczty elektronicznej
      5. numer telefonu
     2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
     3. poprzez dobrowolne zaznaczenie zgód np marketingowych.
    6. Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych produktów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup produktów (w przypadku zakupu produktu na raty) a także firmom świadczącym usługi produkcji i serwisowania/naprawy towarów zakupionych przez użytkownika.
    7. Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
    8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
    9. Użytkownik serwisu ma prawo:
      1. dostępu do swoich danych osobowych,
      2. ich sprostowania,
      3. żądania usunięcia,
      4. żądania ograniczenia przetwarzania,
      5. przeniesienia danych do innego administratora danych,
      6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
       1. z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
       2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
      7. w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego

     W razie chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem: [email protected] 

    10. W naszym Serwisie automatycznie dopasowujemy treści (zwłaszcza marketingowe) do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, tj. dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego jego dane. W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływające na niego w podobnie istotny sposób.
    11. Dane Użytkownika będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną (np. w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży, okres przechowania nie powinien przekroczyć 10 lat) a następnie usuwane lub animizowane.
    12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
    13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sprzedającego i nie są w żaden sposób przez niego  nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
    14. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce O firmie.

Informacje o cookies

    1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (w tym IP).
    2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
    4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
     1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
     2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
     3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,
     4. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
     5. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika,
     6. świadczenia usług reklamowych,
     7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
    5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.
    6. Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push. Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. Zgoda na wysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwili odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
    7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

Powyższa Polityka Prywatności oraz Informacja o cookies obowiązuje od 25.05.2018 i poprzedza ją poprzednia dostępna pod adresem https://meb24.pl/upload/Polityka-prywatnosci-do-24.05.2018.pdf

Menu Szukaj Filtry więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl